NEI voor Dieren

 

NEI voor Dieren

Ook dieren kunnen te maken krijgen met onverwerkte emoties. In de praktijk is gebleken dat als pups niet goed worden gesocialiseerd, dit zich op latere leeftijd uit in gedragsproblemen.

Ook doorgemaakte trauma’s zoals bijtincidenten, verwaarlozing, mishandeling hebben grote impact op een dier.

In onderstaande video wordt heel mooi uitgelegd hoe het werkt met onverwerkte emoties en triggers en hoe Nei jou (huis)dier hierbij kan ondersteunen. 

 

https://vimeo.com/870082191

 

Onderstaande afbeelding met de ijsberg, laat ik altijd zien in de PowerPoint presentatie als iemand bij mij komt voor een NEI behandeling. Voor dieren geldt dit natuurlijk net zo. Wat zij nu ervaren is het topje van de ijsberg. Vaak is daar al heel wat aan vooraf gegaan. De onderste 2 stappen heb je vaak helemaal niet in de gaten. Het is daarom belangrijk goed te luisteren/kijken naar het gedrag, de signalen die jouw dier jou geeft.

Waar ik NEI i.s.m. de andere diensten voor heb mogen inzetten:

  • Angsten: Vuurwerkangst, verlatingsangst, angst voor vreemde voorwerpen, angst in de auto, harde geluiden, etc.
  • Stress
  • Verdriet
  • Het in huis plassen
  • Overprikkeling
  • Agressie
  • Fysieke klachten
  • Krabben en bijten op het lichaam
  • Het uittesten van voedselallergie/intoleranties

Vaak is het bij een intolerantie/allergie een grote zoektocht waar de klachten vandaan komen. Komt er bijvoorbeeld huisstofmijt uit de test, dan is het ook belangrijk om het allergeen te verwijderen uit leefomgeving van je huisdier.

Mijn advies is dat als er nadat de voeding is aangepast er nog steeds klachten blijven staan om bij de dierenarts een uitgebreide allergietest te laten uitvoeren zodat er meer en sneller duidelijkheid komt waar het dier nou precies op reageert.

Het lichaam heeft niet voor niets pijn of ervaart disbalans. Wat wil het vertellen?

Voor een consult voor dieren heb ik 3 opties:

Woon je in de buurt van Almelo dan nodig ik je van harte uit om naar mij toe te komen. Een dag vóór de behandeling ontvang ik via WhatsApp een recente, duidelijke foto.

Wat wél belangrijk is dat hij/zij alleen op de foto staat. Dus zorg er alsjeblieft voor dat er geen ander dier of persoon erbij staat op omdat ik dan niet zuiver op de energie van jouw dier kan testen. Mocht je denken dat het om een intolerantie/allergie gaat, neem dan ook het voer, beloning, shampoo etc. mee zodat ik dit kan uittesten.

Woon je buiten Twente of lukt het niet om bij mij te komen dan kunnen we via Facebook Messenger of Zoom afspreken en behandelen. Vooral bij complexere gevallen vind ik het prettig om direct contact te hebben met jou als eigenaar zodat je tijdens de behandeling informatie kunt aanvullen.

Mocht het om een intolerantie/allergie gaan, leg dan s.v.p. de dingen klaar die je graag getest wil hebben. Stuur me van te voren ook even een foto van hetgeen wat je graag getest wil hebben.

Naar bovenstaande mogelijkheden gaat mijn voorkeur naar uit omdat ik het prettig vindt als één van de baasje bij de test aanwezig is zodat men het één en ander kan aanvullen.

En als laatste optie kan ik zonder de aanwezigheid van de eigenaar via een recente foto de behandeling verrichten. Je krijgt na de behandeling een uitgetypt verslag. In alle gevallen werk ik met jouw dier via de energie op de foto en gaan we in het onderbewustzijn op zoek naar antwoorden om zodoende de balans te herstellen.

Een mooi voorbeeld van een klacht vind ik altijd een dier dat in huis plast.

Ik stel dan de vraag aan het dier: Wat maakt dat jij in huis plast? Heel vaak zien we dat het Vuur en Hout element verzwakt zijn: Voor het Vuur element ligt er dan een onverwerkte emotie onder. Het kan zo zijn dat een hond buiten stond/zat te plassen en is geschrokken van een hard geluid, bijvoorbeeld vuurwerk. De hond gaat de harde knal associëren met het plassen en gooit buiten de boel op slot waardoor het zich gaat beperken tot binnen plassen, vaak tot wanhoop van de baasjes.

Via NEI gaan we op zoek naar de oorsprong van de klacht en werken we naar een gewenste situatie toe: Ik ga vol zelfvertrouwen naar buiten om daar mijn behoefte te doen.

Voor het Hout element wordt het dier in dit geval ook ondersteunt met passende Bachbloesem remedies die ik vervolgens uittest. Het mengflesje zal ik aansluitend maken en/of opsturen. De Bachbloesemmeting voor een verzwakt element is inclusief.

Het mengflesje en de eventuele verzendkosten worden extra in rekening gebracht.
Zie tarieven.

Hoe gaat een behandeling in zijn werk:

Voorgesprek:
We beginnen altijd voor de behandeling met de klacht te bespreken. Handig is om voor de behandeling een tijdlijn te maken. Wanneer is de klacht begonnen? Daarna ga ik mij met de biotensor, dit is een energetisch meetinstrument, afstemmen op de energie van jouw huisdier en verricht ik een aantal voortesten.

Vervolgens ga ik aan de hand van de klacht via de 5 elementen testen in welk element zich een verzwakking/verstoring bevindt. We kunnen uitkomen op:

Vuur: Als je huisdier ander gedrag laat zien dan anders. Hier kunnen onverwerkte emoties onder liggen zoals: angst, stress, onzekerheid, verdriet, wat zich ook fysiek en emotioneel kan uiten door obsessief likken op de vacht/poten, in huis plassen, agressie, terug trekken etc.

Aarde: Stofwisseling, voeding, vitaminen & mineralen te kort, beweging, moeite met aarden/ontspannen. Ook zien we vaak dat honden en katten die het Aarde element verzwakt hebben zich vaak obsessief krabben en likken waardoor ze hotspots krijgen, huiduitslag op hun buik hebben, anaalklieren die verstopt zitten of op hun poten/voeten, staartaanzet likken of bijten. Vaak hebben we dan met een voedselallergie te maken.

Metaal: Het energetische lichaam, levensenergie, meridianen, allergieën, vaccinatieschade, parasitaire belasting fysiek: denk aan wormen, teken, vlooien. Of emotionele belasting.

Water: Ook dieren kunnen erfelijk belast zijn en daardoor verstoringen overnemen van hun ouders – bouw (lichamelijk, geestelijk: bijvoorbeeld angsten) in aanleg sterke/zwakke kanten.

Hout: Fysieke klachten: Lichamelijke conditie, allergieën, wervelblokkades, parasitaire belasting en soms komt ook uit de test dat een dier moet worden gezien door een specialist, osteopaat, fysiotherapeut, acupuncturist.

Welke hulpbron versterkt jouw dier op dit ogenblik?

Nu wij weten in welk element de disbalans zit waardoor deze klacht bestaat vraag ik met de biotensor uit wat hierin kan versterken dus met andere woorden wat heb ik in huis om jouw dier hierin te begeleiden zodat deze weer in balans komt. Dat is heel vaak een NEI behandeling aangevuld voor hetzelfde of een ander element met Bachbloesem remedies, Healing.

Mocht de versterker een NEI sessie worden, dan is nu het moment om te vragen wat jij wilt bereiken naar aanleiding van de sessie. Dus we hebben de klacht: Mijn dier plast in huis. Wat zou jij willen? Jouw wens heeft altijd een positieve bewoording en zou kunnen zijn: Ik ga vol zelfvertrouwen naar buiten om daar mijn behoefte te doen. Dit is dan de ingang waar we in de sessie naartoe gaan werken. Deze ingang zal nu nog negatief testen omdat jouw dier nu nog wel in huis plast.

Ook dieren slaan vaak onverwerkte gebeurtenissen op in hun energie waardoor er een blokkade: gebrek in doorstroming van de energie, ontstaat. Het onderbewustzijn wist op dat ogenblik even niet wat hiermee te doen en dus wordt het tijdelijk geparkeerd in één van de hersenhelften. Het ligt opgeslagen in het Psycho Energetisch Geheugen (PEG) Pas als er iets gebeurd waardoor het wordt getriggerd, komt het weer aan de oppervlakte en uit zich dit door afwijkend gedrag, ziekte of wisselende gemoedstoestanden.

De NEI attributen waar ik tijdens de sessie mee werk. Onderaan zie je de biotensor. Daarboven de buisjes van de 5 elementen en overige hulpmiddelen die ik kan inzetten tijdens een behandeling.

Uitleg NEI behandeling: 

Via een speciaal protocol/vragenlijst ga ik in het onderbewustzijn op zoek naar antwoorden. We willen te weten komen waar er zich in het lichaam een blokkade bevindt.

Orgaan Reflex Punten: 

We hebben in het lichaam diverse Orgaan Reflex Punten (ORP’s) zitten. Aan ieder orgaanreflexpunt zijn emoties gekoppeld. De vraag is: op welk orgaanreflexpunt, zit welke emotie vast en is deze emotie wel van jezelf? Of heb je hem overgenomen? En dan van wie? En ook een belangrijke: door wie of wat wordt deze klacht nu ervaren?

Vervolgens gaan wij via de tijdlijn terug in de tijd om de Oorsprong van de klacht te achterhalen. Wanneer is de oerpeg/bron-emotie ontstaan? Het is het proces van jouw dier en het onderbewustzijn zal aangeven tot hoever wij terug mogen gaan in de tijd.

Alles gebeurt op hun tijd en tempo.

De oorspronkelijke situatie wordt vervolgens uitgemeten. We gaan nog een keer testen welk orgaanreflexpunt er toen verzwakt was en welke emotie er destijds gevoeld is en ook weer of het een emotie van jezelf is en In Relatie Tot wie of wat de klacht is ontstaan. Soms komt het voort uit een vorig leven (wil wel eens bij katten voorkomen) of een vorige generatie. Dan hebben we het over een overgenomen emotie van bijvoorbeeld ouders/voorouders. Ook dat is een mogelijkheid.

Gemis Basisbehoefte en/of Belemmerende Overtuigingen kunnen ook een onderdeel zijn van de klacht:

Ook dieren zijn natuurlijk gebaat bij een stabiel, fijn en gelukkig begin van hun leven. Als een dier een Basisbehoefte zoals: vertrouwen, liefde, zorg mist aan het begin van hun leven, zie je dit vaak later terug als disbalans in gedrag. Via het Protocol Gemiste Basisbehoefte kan deze behoefte worden aangevuld.

Helaas komt dit maar al te vaak voor dat een dier een hele slechte start heeft gehad. Pups/kittens die op straat zijn geboren en opgegroeid. Pups die in een schuur, verstoten van daglicht, liefde, aandacht en prikkels van buitenaf zijn geboren en groot gebracht. Vaak worden ze ook veel te vroeg bij hun moeder vandaan gehaald en missen ze zo een belangrijk deel van hun opvoeding en socialisatie. Waardoor er op latere leeftijd toch gedragsproblemen ontstaan. Deze honden blijven angstig voor geluiden in hun omgeving.

Dus meteen bij deze een goede raad bij het aanschaffen van een pup, kijk goed waar de moeder en haar pups zich bij de fokker bevinden. Het liefst zien we gezonde moederhonden die in de huiskamer haar pupjes grootbrengt. De pups raken dan gewend aan diverse geluiden. Stel veel vragen aan de fokker. Hoe worden de pups gesocialiseerd? Met welke leeftijd mogen de pups naar hun nieuwe baasjes? Het advies ligt rond de 8 weken. Die laatste 2 weken zijn belangrijk omdat ze dan een stuk opvoeding van hun moeder meekrijgen.

Worden de dieren geënt of getiterd? Bij titeren wordt er een klein beetje bloed bij de pups afgenomen om te kijken hoeveel entstoffen ze via hun moeder hebben meegekregen.

Evengoed kunnen belemmerende overtuigingen jouw dier parten spelen. Bijvoorbeeld: In het geval van de in huis plassende hond/kat: Uit hun ervaring met de schrik van een bepaald geluid gaan ze geloven dat het buiten niet veilig is. Dus deze overtuiging zit vastgeroest in hun energie en mogen we dan ook omzetten in: Het is veilig om buiten mijn behoefte te doen.

Integratie: Van klacht naar Kracht
Als we het hele verhaal duidelijk in kaart hebben dan ga ik over tot integreren. Ik vraag altijd aan het onderbewustzijn of ik mag integreren met de biotensor of dat ik het met mijn handen of een andere tool mag doen. Jouw dier houdt altijd de regie in handen!

Ik zet met het integreren het proces in de hersenhelften in beweging zodat het oude: de klacht, in balans komt met het gewenst resultaat: de ingang. Ik plas in huis versus ik ga vol zelfvertrouwen naar buiten om daar mijn behoefte te doen. Aan het einde van de sessie gaan we de ingang opnieuw uittesten en deze zal doordat we alles hebben geïntegreerd nu positief testen.

Soms komt het voor dat de klachten ná een behandeling toenemen. We zetten met NEI een proces in werking. Meestal nemen de toegenomen klachten na een paar dagen weer af. Zo niet, neem dan contact met mij op.

NEI is een hele mooie techniek om op een zachte manier, disbalans op te sporen en door middel van integratie de beide hersenhelften weer met elkaar te laten balanceren. Het is niet nodig om een geleden trauma opnieuw en diep te ervaren.

We zetten met NEI processen in beweging. Het onderbewustzijn bepaald zelf het tempo waarin de laagjes worden opgelost.

Als eigenaar van 2 honden weet ik ook dat we het liefst direct resultaat van de behandeling willen zien. Maar ik werk met een levend dier en dieren hebben écht ook gevoel. Hoe snel jouw dier het proces van integratie oppakt heb ik helaas niet in de hand. Als het onderbewustzijn het beter vindt om het in kleinere stapjes te doen dan zal dat ook zo gebeuren. Dieren die ernstige trauma’s hebben doorstaan kunnen grote stappen soms niet aan. Geef ze de tijd die ze nodig hebben. Ik volg altijd het onderbewustzijn van degene die ik test/behandel.

En heel soms treedt 0,0 verbetering op. Ook dit is dan het pad wat het dier gekozen heeft. Een “mooi” praktijkvoorbeeld is een hondje met een hele forse allergie. We hebben er diverse behandeling aan gewaagd maar niets geen verbetering. Achteraf had hij ook een fysiek probleem die hij mij niet heeft laten zien. Hoe triest het ook is, het was zijn leven, zijn proces. 2 Weken nadat hij is ingeslapen kreeg de eigenaresse de baan van haar leven! In mijn ogen bestaat toeval niet. Het heeft zo moeten zijn.

Wil jij graag meer balans voor jouw maatje en voel je na het lezen van deze beschrijving dat de NEI methode wat voor hem/haar is, stuur mij gerust een mailtje via het contactformulier zodat we een afspraak kunnen inplannen. Vermeld s.v.p. ook even je mobiele nummer zodat ik via WhatsApp contact met je kan opnemen.

Locatie: Almelo

Duur behandeling:

1e behandeling: Inclusief uitleg: 1 a 2 uur, afhankelijk hoeveel elementen er verzwakt zijn.

Vervolgbehandeling: 1 a 1 1/2 uur, afhankelijk hoeveel elementen er verzwakt zijn.

* Disclaimer: De behandelingen die ik aanbied zijn geen vervanging van de reguliere geneeskunde. Behandelaar is niet aansprakelijk voor de uitwerking van een behandeling. Bij twijfel raadpleeg altijd een dierenarts, specialist, therapeut.